Video

 • Dr. Monica Shah on DD Girnar’s program Sangeet Sargam Geet ane Gosti (S2g2) 

 • Vasudev Sutam Devam 

 • Classical Concert at Bhowanipur, kolkata

 • Classical Concert at Sangeet Research Academy(ITC) , Kolkata (glimpses) 

 • Glimpses of ARADHANA WINTER MUSIC FESTIVAL 2014 

 • Raag Dhani By Dr. Monica shah 

 • Raag Nand by Dr. Monica Shah 

 • O Manva By Monica Shah

 • Tore Nainva at Ygyavalkanand Saraswati Jan Shaptabdi Mahotsav

 • Ab Khelan Lage Kanhai at Ygyavalkanand Saraswati Jan Shaptabdi Mahotsav

 • Manva Perform at Ygyavalkanand Saraswati Jan Shaptabdi Mahotsav

 • Vari Vari At Annual Function Aradhana Sangeet Academy

 • Mahalakshmi Ashtakam By Dr. Monica Shah

 • Raag Hansdhwani taal ada chautaal